Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante.

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti in nadomeščanja - SPLOŠNE ambulante SEPTEMBER 2021

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored SEPTEMBER 2021

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti - SPECIALISTIČNE ambulante SEPTEMBER 2021