Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE AMB. SEPTEMBER 2019

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored ŠOLSKI DISP. SEPTEMBER 2019


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE AMB. SEPTEMBER 2019