Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE A. OKTOBER 2018


ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored ŠOLSKI DISP. oktober 2018


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTI OKTOBER 2018