Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante.

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE AMB. JANUAR 2021

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored JANUAR 2021 - ni podatkov

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE AMB. JANUAR 2021