Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja


SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti in nadomeščanja- SPLOŠNE AMBULANTE DECEMBER 2022

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
Odsotnosti - SPECIALISTIČNE ambulante - ni podatkov