Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante.

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:


Odsotnosti in nadomeščanja- SPLOŠNE AMBULANTE DECEMBER 2021 

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored november 2021 - ni podatkov

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti - SPECIALISTIČNE ambulante DECEMBER 2021