Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante.

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:
Odsotnosti in nadomeščanja -  SPLOŠNE ambulante JULIJ 2021

ŠOLSKI DISPANZER:
Razpored JULIJ 2021

Razpored AVGUST 2021

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti - SPECIALISTIČNE ambulante JULIJ 2021