Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja


SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti in nadomeščanja- SPLOŠNE AMBULANTE MAJ 2022


ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored dežurnih zdravnikov - ni podatkov


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti - SPECIALISTIČNE ambulante - ni podatkov