Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE A. MAREC 2019


ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored ŠOLSKI DISP. MAREC 2019


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE A. MAREC 2019