Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE AMB. NOVEMBER 2019

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored ŠOLSKI DISP. NOVEMBER 2019


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE AMB. NOVEMBER 2019