Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante.

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE AMB. AVGUST 2020

ŠOLSKI DISPANZER:SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE AMB. AVGUST 2020