Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja


SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti in nadomeščanja- SPLOŠNE AMBULANTE AVGUST 2022


ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored dežurnih zdravnikov julij 2022
Razpored dežurnih zdravnikov avgust 2022


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti - SPECIALISTIČNE ambulante - ni podatkov