Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante!

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE AMB. MAREC 2020

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored ŠOLSKI DISP. MAREC 2020


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE AMB. MAREC 2020