NAŠE DEJAVNOSTI

Odsotnosti in nadomeščanja


SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti in nadomeščanja- SPLOŠNE AMBULANTE MAREC 2023

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
Odsotnosti - SPECIALISTIČNE ambulante - ni podatkov