NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Odsotnosti in nadomeščanja


SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti in nadomeščanja- SPLOŠNE AMBULANTE OKTOBER 2023


SPECIALISTIČNE AMBULANTE: