Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante.

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE AMB. OKTOBER 2020

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored OKTOBER 2020


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE AMB. OKTOBER 2020