Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE A. DECEMBER 2018


ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored ŠOLSKI DISP. DECEMBER 2018


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTI DECEMBER 2018