Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanjaOBVESTILO
Za vsak obisk je NUJNO predhodno naročanje in kontaktiranje po telefonu posamezne ambulante.

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE AMB. -APRIL 2021

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored MAREC 2021

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTIČNE AMB. -MAREC 2021 - ni podatkov