NUJNA MEDICINSKA POMOČ

  Kontakt

  OZG OE ZD Kranj
  Gosposvetska ulica 10,
  4000 Kranj

  Telefon centrala: 04 2082 100
  Faks: 04 2026 764
  Telefon informacije: 04 2082 109

  Nujna zobozdravstvena pomoč: 04 2082 418
  Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
  Nujni primeri: 112
  E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

  Nujna medicinska pomoč

  AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZD KRANJ

  TELEFON
  04 28 04 100

  NUJNI PRIMERI
  112

   


  OBVESTILO pacientom Ambulante Nujne medicinske pomoči in nadomestne ambulante - 10. april 2024

  Spoštovani,
  obveščamo vas, da je v OZG, OE ZD Kranj 24 ur dnevno, vse dni v letu organizirana služba nujne medicinska pomoč, dežurna služba pa v nočnem času vsak delovni dan med 20:00 in 7:00 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih 24 ur.

  Nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju tudi NMP) obsega izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi v kratkem vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta. Vključuje zdravstvene storitve oživljanja ter zdravstvene storitve, potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij in preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. NMP se zagotavlja do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu.

  Nujno zdravljenje tako glede na Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja vključuje:
  • takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
  • oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
  • zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
  • zdravljenje zastrupitev,
  • zdravstvene storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
  • zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
  • zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej,
  • pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila,
  • zdravljenje močnejših krvavitev.
  Če storitve v sklopu obravnave v dežurni službi oziroma službi NMP niso nujne, je zavarovana oseba samoplačnik za celotno vrednost storitve. To velja tudi v primeru, ko so zavarovane osebe otroci.

  S težavami in vprašanji, ki ne sodijo med zgoraj naštete storitve NMP, se v dnevnem času od 7:00 do 20:00 obrnite na izbranega osebnega zdravnika, v času njegove odsotnosti pa na nadomestnega zdravnika. OZG OE ZD Kranj v nadomestni ambulanti, ki deluje v istih prostorih kot se izvaja dežurna služba, obravnava izključno paciente, ki so opredeljeni pri družinskih zdravnikih iz ZD Kranj; pacientov drugih zdravnikov (npr. koncesionarjev ali pacientov, ki imajo IOZ v drugih zdravstvenih zavodih /občinah) ZD Kranj v nadomestni ambulanti ne sprejema. Nadomestna ambulanta za šolske in predšolske otroke, ki imajo izbranega pediatra v ZD Kranj, je organizirana v otroškem in šolskem dispanzerju – ta se nahaja v severnem krilu ZD Kranj.

  SAMOPLAČNIŠKI CENIK NENUJNIH STORITEV NMP

  CENIK LABORATORIJSKIH STORITEV V NMP  ENOTA HELIKOPTERSKE NUJNE MEDICINSKE POMOČI - HNMP BRNIK