NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE


Farmacevtsko svetovanje je nova oblika sodelovanja med farmacevtom specialistom klinične ali lekarniške farmacije ter zdravnikom na primarni ravni zdravstvene oskrbe.

V osnovi gre za storitev Farmakoterapijski pregled, ki pomeni predlog optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili. Farmacevt svetovalec ga pripravi po natančni preučitvi bolnikove dokumentacije ter pogovoru z bolnikom, ki poteka v obliki ambulante farmacevta svetovalca v zdravstvenem domu.

Farmacevtsko svetovanje in farmakoterapijski pregled sta prednostno namenjena:
- bolnikom z večjim številom zdravil,

- bolnikom, pri katerih izidi zdravljenja z zdravili niso v skladu s pričakovanji,
- bolnikom z jetrno ali ledvično pomanjkljivostjo in
- bolnikom, ki se jim ob jemanju zdravil pojavljajo pomembni neželeni učinki.

Za obravnavo bolnika pri farmacevtu svetovalcu se odloči zdravnik, ki napoti bolnika v ambulanto farmacevta svetovalca, izda delovni nalog ter poda navodila bolniku, kako poteka naročanje.

Dodatne informacije o delovanju ambulant farmacevta svetovalca so na voljo tudi v lekarnah JZ Gorenjske lekarne, Farmakoinformativni službi Gorenjskih lekarn, na telefonski številki 04/201 61 33 ali e-naslovu info@gorenjske-lekarne.si.

Zaposleni:
mag. Nina Pisk, mag. farm., spec. klin. farm.

Čas delovanja ambulante:
sreda od 7 do 15h
četrtek od 14:30 do 19h

Naročanje:
na informacijah zdravstvenega doma Kranj

Za obravnavo pri farmacevtu svetovalcu potrebujete delovni nalog osebnega zdravnika.
V primeru odpovedi obiska ambulante farmacevta svetovalca naj bolnik informacijo sporoči na enega od kontaktov, navedenih pri naročanju.
Na informacijah zdravstvenega doma so seznanjeni tudi z delom ambulante oziroma morebitno odsotnostjo farmacevta svetovalca.