Dejavnosti

Predstavitev zavodaOSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ
Gosposvetska ulica 10 
4000 Kranj 

TELEFON        
(04) 20 82 100 
FAX
(04) 20 26 764
E-POŠTA
tajnistvo@zd-kranj.si
ODNOSI Z JAVNOSTMI
Tomaž Bratož, dipl. novinar
TELEFON
040 77 00 22
E-POŠTA
pr@zd-kranj.si 

ODGOVORNI SODELAVCI:
 

Direktorica OE ZD Kranj

Lilijana GANTAR ŽURA, dr. med. spec. spl. in urg. med.

Vodja zdravstvene nege

Jože PRESTOR, mag. zdr. nege

Vodja družinske medicine

doc. dr. Luka KRISTANC, dr. med., dipl. biol., spec. druž. med.

Vodja ANMP

Miha OMAN, dr. med. spec. urgentne med.

Vodja šolskega dispanzerja

Vesna PREZELJ-DOLENEC, dr. med. spec. pediatrije

Vodja otroškega dispanzerja

Alenka PATERNOSTER ZADRAVEC, dr. med. spec. pediater

Vodja dispanzerja za medicino dela, prometa in športa

Simona JAVORNIK, dr. med. spec. med. dela

Vodja dispanzerja za mentalno zdravje

Sara LEBAN, spec. klin. psih.

Vodja Centra za krepitev zdravja

Jana Lavtižar, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Vodja RTG oddelka

Marjetka KOKALJ, dipl.inž.radiologije

Vodja ortopedije

Peter JEŠE, dr. med. spec. ortopedije

Vodja fizioterapije

Uršula ZAPLOTNIK, dipl. fiziot., limfni fizioterapevt

Vodja patronažne službe

Mateja SEKNE, dipl. med. sestra

Vodja reševalne službe

Karli STANIČ, dipl. zn. 

Vodja laboratorija

mag. Branka SVETIC, spec. med. biokem.

Vodja ginekološkega dispanzerja

Marjeta PODLIPNIK, dr. med. spec. ginekolog

Vodja tehnične službe

Lojze POKORN

 ---