NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Predstavitev zavodaTELEFON 
04 208 20 00      
04 208 21 00 
FAX
(04) 20 26 764
E-POŠTA
tajnistvo@zd-kranj.si
ODGOVORNI SODELAVCI:
 

Direktorica OE ZD Kranj

Lilijana GANTAR ŽURA, dr. med. spec. spl. in urg. med.

Vodja zdravstvene nege

Jože PRESTOR, mag. zdr. nege

Vodja družinske medicine

doc. dr. Luka KRISTANC, dr. med., dipl. biol., spec. druž. med.

Vodja šolskega dispanzerja

Vesna PREZELJ-DOLENEC, dr. med. spec. pediatrije

Vodja otroškega dispanzerja

Andrejka MOČNIK, dr. med. spec. pediater

Vodja razvojne ambulante

Andreja KOVAČ, dr. med., spec. ped.

Vodja dispanzerja za medicino dela, prometa in športa

Simona JAVORNIK, dr. med. spec. med. dela

Vodja dispanzerja za mentalno zdravje

Matija BREZNIK, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Sara LEBAN, spec. klin. psih.

Vodja Centra za krepitev zdravja

Jana Lavtižar, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Vodja RTG oddelka

Ana RUPAR, dipl.inž.radiologije

Vodja ortopedije

Urban JELENC, dr. med. spec. ortopedije

Vodja fizioterapije

Uršula ZAPLOTNIK, dipl. fiziot., limfni fizioterapevt

Vodja patronažne službe

Mateja SEKNE, dipl. med. sestra

Vodja reševalne službe

Karli STANIČ, dipl. zn. 

Vodja laboratorija

mag. Branka SVETIC, spec. med. biokem.

Vodja ginekološkega dispanzerja

Marjeta PODLIPNIK, dr. med. spec. ginekolog

Vodja tehnične službe

Luka TERAN

Odnosi z javnostmi

Sergeja VALJAVEC; pr@ozg-kranj.si; (04) 208 25 35