Dejavnosti

Predstavitev zavodaOSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ
Gosposvetska ulica 10 
4000 Kranj 
TELEFON:
(04) 20 82 100 

FAX:
(04) 20 26 764

ODGOVORNI SODELAVCI:
 

Direktorica OE ZD Kranj

Lilijana GANTAR ŽURA, dr. med. spec. spl. in urg. med.

Vodja zdravstvene nege

Jože PRESTOR, mag. zdr. nege

Vodja družinske medicine

doc. dr. Luka KRISTANC, dr. med., dipl. biol., spec. druž. med.

Vodja ANMP

Miha OMAN, dr. med. spec. urgentne med.

Vodja šolskega dispanzerja

Marjeta KUBURIČ, dr. med. spec. šol. med.

Vodja otroškega dispanzerja

Alenka PATERNOSTER ZADRAVEC, dr. med. spec. pediater

Vodja dispanzerja za medicino dela, prometa in športa

Simona JAVORNIK, dr. med. spec. med. dela

Vodja dispanzerja za mentalno zdravje

Metka KALIŠNIK ŠAVLI, dr. med. spec. pedopsihiatrije

Vodja Centra za krepitev zdravja

Jana Lavtižar, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Vodja RTG oddelka

Marjetka KOKALJ, dipl.inž.radiologije

Vodja ortopedije

Peter JEŠE, dr. med. spec. ortopedije

Vodja fizioterapije

Uršula ZAPLOTNIK, dipl. fiziot., limfni fizioterapevt

Vodja patronažne službe

Marija ERŽEN, dipl. med. sestra

Vodja reševalne službe

Karli STANIČ, dipl. zn. 

Vodja laboratorija

mag. Branka SVETIC, spec. med. biokem.

Vodja ginekološkega dispanzerja

Marjeta PODLIPNIK, dr. med. spec. ginekolog

Vodja tehnične službe

Lojze POKORN

 ---