Dejavnosti

SPLOŠNE AMBULANTE


ELEKTRONSKO NAROČANJE STORITEV Z APLIKACIJO GOSPODAR ZDRAVJA NAMESTO E-POŠTE!
Paciente prosimo, da
recepte, naročilnice in napotnice naročajo preko telefona ali/in elektronske aplikacije Gospodar zdravja, ki jo pridobite enostavno - s klikom na ordinacijski čas svojega zdravnika (kliknite ZELENI GUMB "Naročanje") in vpisom številke kartice zdravstvenega zavarovanja. 

ORDINACIJSKI ČASI AMBULANT DRUŽINSKE oz SPLOŠNE MEDICINE v ZD Kranj:

BIZJAK Alenka, dr. med. spec. druž. med.

COTELJ Katarina, dr. med., spec. druž. med

DEMŠAR Martina, dr. med. spec. spl. med. 

DESTOVNIK PAVLIN Zoja, dr. med. spec. spl. med. 

FRATINA Andreja, dr. med. spec. druž. med.

GAŠPERLIN KURALT Marija, dr. med. spec. spl. med. 

GIEVSKA Natasha, dr. med. spec. spl. med.

HORŽEN Martina, dr. med. spec. druž. med.

KITIĆ JAKLIČ Tatjana, dr. med. spec. druž. med. 

KOS Simona, dr. med. spec. druž. med.

dr. KRISTANC LUKA, dr. med., dipl. biol., spec. druž. med. 

LOMBAR Mariša, dr. med. spec. druž. med. (prej ŠTERN)

MASTEN CUZNAR Olivera, dr. med., spec. spl. med.

OGRIS Mariša, dr. med. spl. druž. med.


PORENTA Aleksander, dr. med. spec. druž. med. 

PRIMOŽIČ Tatjana, dr. med. spec. spl. med. 

PROSEN UDIR Barbara, dr. med. spec. druž. med. 

RASULIĆ Andrijana, dr. med. spec. druž. med.

RAVNIHAR Marija, dr. med. spec. spl. med. 

ŠOKLIČ Martina, dr. med. spec. druž. med.

ŠTUKL SEVER Marta, dr. med. spec. druž. med. 

ŠTULAR Andreja, dr. med. spec. druž. med. 

TRATNIK Erika, dr. med. spec. spl. med. 

UDIR Milan, dr. med. spec. druž. med. 

VIPORNIK ZUPANC Valerija, dr. med. spec. spl. med.