Dejavnosti

SPLOŠNE AMBULANTEPaciente prosimo, da recepte, naročilnice in napotnice dosledno naročate preko telefona ali e-maila, saj prihodov v ambulante glede na epidemiološko situacijo zgolj zaradi tega ne bomo dovoljevali. Hvala za upoštevanje!

ORDINACIJSKI ČASI AMBULANT DRUŽINSKE in SPLOŠNE MEDICINE v ZD Kranj:

BEČAN Franci, dr. med. spec. spl. med.  - Ambulanta ne deluje več. (Obvestilo pacientom glej spodaj)

BIZJAK Alenka, dr. med. spec. druž. med.

DEMŠAR Martina, dr. med. spec. spl. med. 

DESTOVNIK PAVLIN Zoja, dr. med. spec. spl. med. 

FRATINA Andreja, dr. med. spec. druž. med.

GAŠPERLIN KURALT Marija, dr. med. spec. spl. med. 

GIEVSKA Natasha, dr. med. spec. spl. med.

HORŽEN Martina, dr. med. spec. druž. med.

KITIĆ JAKLIČ Tatjana, dr. med. spec. druž. med. 

KOS Simona, dr. med. spec. druž. med.

dr. KRISTANC LUKA, dr. med., dipl. biol., spec. druž. med. 

LOMBAR Mariša, dr. med. spec. druž. med. ( prej ŠTERN)

OGRIS Mariša, dr. med. spl. druž. med.


PORENTA Aleksander, dr. med. spec. druž. med. 

PRIMOŽIČ Tatjana, dr. med. spec. spl. med. 

PROSEN UDIR Barbara, dr. med. spec. druž. med. 

RASULIĆ Andrijana, dr. med. spec. druž. med.

RAVNIHAR Marija, dr. med. spec. spl. med. 

ŠOKLIČ Martina, dr. med. spec. druž. med.

ŠTUKL SEVER Marta, dr. med. spec. druž. med. 

ŠTULAR Andreja, dr. med. spec. druž. med. 

TRATNIK Erika, dr. med. spec. spl. med. 

UDIR Milan, dr. med. spec. druž. med. 

NADOMESTNA AMBULANTA ZA PACIENTE ZD KRANJ BREZ OSEBNEGA ZDRAVNIKA
ODPRLI SMO NADOMESTNO DRUŽINSKO AMBULANTO - ZA NAŠE PACIENTE, KI SO OSTALI BREZ OSEBNEGA ZDRAVNIKA

Ambulanta JE odprta ob TORKIH in PETKIH od 7. do 14. ure, lokacija je v pritličju na koncu hodnika pri informacijah (hodnik levo od glavnega vhoda). V istem prostoru ob četrtkih deluje antitrombotična ambulanta. Nadomestna družinska ambulanta je namenjena pacientom ZD Kranj, ki so zaradi upokojitev naših zdravnikov ostali brez zdravnika in mladostnikom, ki zaradi polnoletnosti ne morejo ostati pri pediatru. Izbira osebnega zdravnika -  novi vpisi - ne bo možna, na voljo pa bodo vse zdravstvene storitve kot bi jih imeli pri svojem izbranem osebnem zdravniku, splošnem ali pri pediatru. V ordinaciji bodo delovali naši splošni oz družinski zdravniki.

Kontakti ambulante so telefon 04/ 20 82 447 in e-pošta ambulanta.nadomestna@zd-kranj.si.
Telefonska linija bo odprta med 7.30 in 12.00 uro na dan ordinacije (torke in petke).

Zavarovane osebe ohranijo bonitete opredeljene osebe še dve leti, tudi če ne izberejo novega zdravnika. V tem času jim lahko nadomestni zdravnik izda bolniški stalež, recepte, napotnice in ostale listine, ki izhajajo iz pravic zdravstvenega zavarovanja.

Ves čas se trudimo za nove zaposlitve, ki bi omogočale nove vpise. Takoj ko bomo uspešni, bomo to sporočili našim pacientom.