NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

SPLOŠNE AMBULANTE

ELEKTRONSKO NAROČANJE STORITEV Z APLIKACIJO GOSPODAR ZDRAVJA NAMESTO E-POŠTE!
Paciente prosimo, da
recepte, naročilnice in napotnice naročate preko telefona ali/in elektronske aplikacije Gospodar zdravja, ki jo pridobite enostavno - s klikom na ordinacijski čas svojega zdravnika (kliknite ZELENI GUMB "Naročanje") in vpisom številke kartice zdravstvenega zavarovanja. 

ORDINACIJSKI ČASI AMBULANT DRUŽINSKE oz. SPLOŠNE MEDICINE v ZD Kranj:

BIZJAK Alenka, dr. med. spec. druž. med.

COTELJ Katarina, dr. med., spec. druž. med


DEMŠAR Martina, dr. med. spec. spl. med. 

DESTOVNIK PAVLIN Zoja, dr. med. spec. spl. med. 

FRATINA Andreja, dr. med. spec. druž. med.

GAŠPERLIN KURALT Marija, dr. med. spec. spl. med. 

GIEVSKA Natasha, dr. med. spec. spl. med.

HORŽEN Martina, dr. med. spec. druž. med.


KITIĆ JAKLIČ Tatjana, dr. med. spec. druž. med. 

KOS Simona, dr. med. spec. druž. med.

KRALJ ROTAR Neža, dr. med. spec.druž.med.

dr. KRISTANC LUKA, dr. med., dipl. biol., spec. druž. med. 

LEBAN GAJA, dr. med. spec. druž. med.


LOMBAR Mariša, dr. med. spec. druž. med. 

MASTEN CUZNAR Olivera, dr. med., spec. spl. med.

OGRIS Mariša, dr. med. spl. druž. med.


PORENTA Aleksander, dr. med. spec. druž. med. 

PROSEN UDIR Barbara, dr. med. spec. druž. med. 

RASULIĆ Andrijana, dr. med. spec. druž. med.

RAVNIHAR Marija, dr. med. spec. spl. med. 

ŠOKLIČ Martina, dr. med. spec. druž. med.

ŠTUKL SEVER Marta, dr. med. spec. druž. med. 


ŠTULAR Andreja, dr. med. spec. druž. med. 

TRATNIK Erika, dr. med. spec. spl. med. 

UDIR Milan, dr. med. spec. druž. med. 

VIPOTNIK ZUPANC Valerija, dr. med. spec. spl. med.

***
AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE ZAVAROVANE OSEBE