NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Patronažna služba ZD Kranj

KONTAKT 
TELEFON:
(04) 20 82 169
(04) 20 82 170
(04) 20 82 171
(04) 20 82 172

TELEFON DEŽURNE PATRONAŽE MEDICINSKE SESTRE: 041 343 144

E-pošta: patronaza@zd-kranj.si

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka: 6:30 - 14:30

DELOVNI ČAS DEŽURSTVA:
od ponedeljka do petka: 14:00 - 19:00

DELOVNI ČAS DEŽURSTVA OB SOBOTAH: 07:00 - 15:00

DELOVNI ČAS DEŽURSTVA OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH: 7:00 - 12:00

PRISOTNOST PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE V PROSTORIH PATRONAŽNE SLUŽBE:

Od ponedeljka do petka 6:30 - 8:00 in 12:00 - 13:30


VESELE BOMO VAŠEGA SODELOVANJA V NAŠI ANKETI


V obdobju med leti 2018 in 2019 je OZG OE ZD Kranj izvajal Programa nadgrajene patronažne obravnave ranljivih skupin. Vsebinsko področje je obsegalo izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti, katerih namen je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanju neenakosti v zdravju ter nadgradnji preventivnega dela v patronažnem varstvu:

- izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu,
- izvajanje EPDS vprašalnika (Edinburška lestvica poporodne depresije) pri materah in ustrezno ukrepanje glede na algoritem,
- preverjanje kriterijev ranljivosti pri novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah ter izvedba dodatnih patronažnih obiskov glede na algoritem,
- vzpostavitev stika z neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukrepa glede na ugotovljeni vzrok (izvedba preventivnega pregleda in/ali nemedikamentoznih obravnav v skladu z opredeljenim algoritmom),
- priprava analize terenskega območja
- izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Naložbo sta v projektnem obdonju sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) v okviru operacije Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.

    


STROKOVNI KADER

- Blaznik Tanja, dipl. m. s.
- Dolhar Mojca, dipl. m. s.
- Eržen Karmen dipl. m.s.
- Eržen Marija, dipl. m. s.          
- Gorjup Mojca, dipl. m. s.
- Jamšek Veronika, viš. m. s.
- Jenko Marija, dipl. m. s., IBCLC
- Jerala Barbara, viš. m. s.
- Jerše Nataša, dipl. m. s.
- Kleindienst Vesna, dipl. m. s.
- Kokl Nika mag. zdrav. nege
- Koren Tadeja, dipl. m. s.
- Kurnik Barbara, dipl. m. s.
- Lasič Darja, dipl. m. s.
- Maleš Andreja, dipl. m. s.
- Markič Rus Petra, dipl. m. s.
- Primc Tončka, viš. m. s.
- Sajovic Ana, dipl. m. s.
- Sitar Barbara, dipl. m. s.
- Slamnik Monika, dipl. m. s.
- Sekne Mateja, dipl.m.s, mag.zdrav.social.manag.
- Štern Katja, dipl. m. s.
- Štilec Martina, viš. m. s.
- Trilar Špela, dipl. m. s.
- Voh Kristina, dipl. m. s.
- Zaplotnik Polona, dipl. m. s.
- Zupan Marija, dipl. m. s.
- Zupan Andreja, dipl.m.s.

Diplomirane medicinske sestre Ana Sajovic, Marija Eržen in Marija Jenko so tudi certificirane mednarodne pooblaščene svetovalke za dojenje /IBCLC/. Če potrebujete informacijo, nasvet in pomoč pri dojenju, lahko pokličete od ponedeljka do petka po telefonu na št. (04) 20 82 172 med 7 in 7.30 ter 13. in 13.30 uro. Vprašanja lahko pošljete tudi po e-pošti in sicer na: patronaza@zd-kranj.si

KONTAKT:
Mateja Sekne, vodja patronažne službe
mateja.sekne@zd-kranj.si
04/20-82-170