NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Center za krepitev zdravja


Kdo smo mi? Smo strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja, kjer vsak profil s svojim znanjem in izkušnjami na svojem področju s povezovanjem omogoča celostno obravnavo, ki je pomembna za doseganje tvojih ciljev!

..
.
  
   


KONTAKT:
Gibalne delavnice - fizioterapevti, kineziologi
(Žiga Lipar, Aleksandar Mirčevski, Sara Rojnik, Neža Šparovec, Grega Končar)
030 450 665

Delavnice o zdravem življenskem slogu, psihoedukativne delavnice
(Kaja Galun, Neža Smrkolj, Tinka Gasser Gruden, Neja Doles, Tina Bitežnik, Samir Muminović, Jerca Šubic, Hana Weis, Maša Žerjav, Erika Povšnar)
030 450 664

Projekt: Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (MiSk Bol) in
Psihoedukativne delavnice
(Neža Šparovec, Hana Weis, Amel Merdanović)
(Jerca Šubic, Hana Weis, Maša Žerjav, Erika Povšnar)
030 208 335


Jana Lavtižar, vodja Centra za krepitev zdravja
jana.lavtizar@zd-kranj.si
030 450 663

AKTUALNI DOGODKI
FB stran CKZ Kranj / Instagram profil CKZ Kranj

  

Dovolj je bilo izgovorov...