Dejavnosti

Center za krepitev zdravja...

...oziroma dovolj je bilo izgovorov!


                        

Da se cilj ne bo zdel preveč daleč, pot do njega pa bo vsaj malo lažja, bomo v Centru za krepitev zdravja za vas navijali najrazličnejši strokovnjaki - zdravniki, psihologi, kineziologi, dietetiki, fizioterapevti, medicinske sestre in babice. Več o programih in aktivnostih za spremembo življenjskega sloga ter naših kontaktnih podatkih si lahko preberete v podzavihkih menija.

                          

Programi so za vse, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev, brezplačni. Osnovno zdravstvo Gorenjske je namreč z organizacijsko enoto Zdravstvenega doma Kranj uspešno pridobilo projekt "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih". Slogan projekta je prav Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta bo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem bodo izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobljeni tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitev skupin znotraj zdravstenega doma, da bo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani www.eu-skladi.si

   

KONTAKT:
Jošt Torkar, vodja Centra za krepitev zdravja
jost.torkar@zd-kranj.si
04/20 82 114