Dejavnosti

Center za krepitev zdravja

Zdravje mora biti vir vsakdanjega življenja, ne pa zgolj življenjski cilj, zato se Zdravstveni dom Kranj aktivno vključuje v projekte na lokalni in nacionalni ravni, ki omogočajo uporabnikom dostop do čim več informacij s področja zdravega življenjskega sloga. Z vami se v Centru za krepitev zdravja in v lokalni skupnosti v okviru predavanj in delavnic zato srečujemo najrazličnejši strokovnjaki - zdravniki, psihologi, kineziologi, dietetiki, fizioterapevti, medicinske sestre in babice.

                                                    

Več o programih, vsebinah in kontaktnih podatkih Centra za krepitev zdravja si lahko preberete v podzavihkih menija.

Programi so za vse z veljavnim obveznim zdravstvenim zavarovanjem brezplačni oz. jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Naložbo v nekatere nadgrajene programe in aktivnosti Centra za krepitev zdravja pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

  

KONTAKT:
Jošt Torkar, vodja Centra za krepitev zdravja
jost.torkar@zd-kranj.si
04/20 82 114