Dejavnosti

Center za krepitev zdravja

Kdo smo mi? Smo strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja, kjer vsak profil je s svojim znanjem in izkušnjami na svojem področju s povezovanjem omogoča celostno obravnavo, ki je pomembna za doseganje tvojih ciljev!


     

Dovolj je bilo izgovorov...

Da se cilj 🏁🏁🏁 ne bo zdel preveč daleč, pot do njega pa bo vsaj malo lažja, bomo v Centru za krepitev zdravja za vas navijali 👏👏👏 najrazličnejši strokovnjaki - zdravniki 🥼, psihologi 👩‍⚕️, kineziologi🤸‍♂️, dietetiki 🥕, fizioterapevti 💪, medicinske sestre 🩺, babice 🤱, farmacevti 💊 in drugi. Več o programih in aktivnostih za spremembo življenjskega sloga ter naših kontaktnih podatkih si lahko preberete v podzavihkih menija.
Oh, in seveda - tudi na Facebooku smo!

            

Programi so za vse, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev, brezplačni. Osnovno zdravstvo Gorenjske je namreč v letu 2018 z organizacijsko enoto Zdravstvenega doma Kranj uspešno pridobilo projekt "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih". Slogan projekta je bil prav Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je bila krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta je bilo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem so se izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobili tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta je predstavljala vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitev skupin znotraj zdravstenega doma, da bi bilo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Naložbo sta v letih 2018 in 2019 sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani www.eu-skladi.si oziroma https://www.krepitev-zdravja.si/

   

KONTAKT:
Jana Lavtižar, vodja Centra za krepitev zdravja
jana.lavtizar@zd-kranj.si
030/450-663