OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna zobozdravstvena pomoč: 04 2082 418
Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

EU IN DRŽAVNA POMOČ ZDRAVSTVENIM DOMOVOM / OPREMA COVID19

15. julij 2021

Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije COVID-19- skupni projekt Republike Slovenije in Evropske unije.

Zdravstveni domovi Gorenjske smo v letu 2021 prejemniki evropske in državne proračunske finančne pomoči za nakup medicinske in varovalne opreme za obvladovanje epidemije COVID-19.

Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe.

Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19.

Cilji operacije so tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

OZG in s tem vsi zdravstveni domovi znotraj sistema primarnega zdravstva na Gorenjskem smo skupaj prejemniki 310.257,34 EUR finančne pomoči. ZD Kranj je prejemnik še dodatnih 11.250 EUR.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

« nazaj na seznam