OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna zobozdravstvena pomoč: 04 2082 418
Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

Na obisku Zdravniška zbornica Slovenije

6. april 2023

Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije so danes v okviru regijskih obiskov obiskali Gorenjsko. Na srečanju v ZD Kranj so se seznanili z izzivi na terenu in predstavili možnosti in podporo, ki jo nudi članom Zdravniška zbornica Slovenije. 

Zdravniki v Zdravstvenem domu Kranj so prepričani, da bi morali specializanti v času kroženja več časa preživeti v matični ustanovi, saj bi na takšen način bolje spoznali zavod, v katerem bodo zaposleni. Prav na to je Ministrstvo za zdravje že opozorila tudi zbornica, zato se pripravlja rešitev, da bi specializant en dan na teden delal v matični ustanovi. Prav tako so opozorili, da so specializanti v neenakem položaju, saj tisti na začetku specializacije družinske medicine skladno z interventnim zakonom dobijo dodatek dodatek k plači, starejši specializanti, ki so začeli pred sprejemom zakona pa tega dodatka ne dobijo. V zdravniški zbornici so na to že opozorili ministrstvo, naj izenači položaj vseh specializantov. 

Družinski zdravniki na Gorenjskem so opozorili na veliko administrativno obremenitev.Tretjina časa v ambulanti gre za zavarovalniške zadeve,” poudarjajo. Predvsem dolgotrajne bolniške staleže bi lahko vodili zdravniki medicine dela. 
Dodatna težava primarne ravni je pomanjkanje zanimanja določenih specializacij za primarni nivo, predvsem radiologov, oftalmologv, ortopedov ali dermatologov. 
Zdravniki so opozorili tudi na način izbire specializacij, ki ne odraža potreb in želijo spremembe pri načrtovanju. Število specializacij predlaga odbor za načrtovanje specializacij, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje. Na podlagi predloga odbora minister za zdravje s sklepom določi število posameznih vrst specializacij.

Zdravniki v javnih zavodih opozarjajo, da delavec v javnem sektorju ni cenjen. Zato bodo zdravniki, sestre in drugi še naprej zapuščali zdravstvene domove, saj direktorji zdravstvenih domov nimajo vzvoda, da bi konkurirali zasebnikom za kadre na prostem trgu, ker jim nimajo česa ponudit. Zasebnik v nasprotju takšnih omejitev s plači ali delovnimi pogoji nima. Če želimo ohraniti javno mrežo, se mora degradacija javnih ustanov ustaviti, opozarjajo predstavniki zdravništva. 


Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije in Osnovnega zdravstva Gorenjske so se srečali v prostorih ZD Kranj. 

« nazaj na seznam