NAŠE DEJAVNOSTI

Naši prispevki, članki, objave

31.januar: Svetovni dan brez cigarete 🚭
Vsako leto obeležujemo dan brez cigarete, ob katerem želimo kadilce spodbuditi k opustitvi kajenja. Koristi prenehanja se pokažejo že 20 minut po zadnji ugasnjeni cigareti. V nadaljnjih mesecih in letih pa se koristi samo še seštevajo in povečujejo!