NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

FIZIOTERAPIJA ZD Cerklje

NASLOV:
Slovenska cesta 28
4207 Cerklje na Gorenjskem

TELEFON:
(04 )20 12 375

E-NASLOV:
fth.cerklje@zd-kranj.si

ORDINACIJSKI ČAS:
FIZIOTERAPIJA ZD CERKLJE


MOŽNI NAČINI NAROČANJA IN INFORMACIJE:
- osebno z delovnim nalogom: pon., torek, sreda in četrtek: od 12:30 do 13:30 
- po e-pošti: fth.cerklje@zd-kranj.si
- delovni nalog oddajte v nabiralnik, nato pa v času naročanja pokličite na telefon: (04) 20 12 375

Prosimo vas, da na delovnem nalogu preverite točen zapis vaše telefonske številke in ga predložite v predpisanem roku.

ROK ZA PREDLOŽITEV DELOVNEGA NALOGA/NAČIN NAROČANJA:

Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega

(Uradni list RS, št.177/2020):

· V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
· V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO

Prvi termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine.

V primeru, ko se na fizioterapijo želite prijaviti in rezervirati termin preko e-pošte vas prosimo, da priložite skeniran delovni nalog z obeh strani in medicinsko dokumentacijo. V roku 5. dni mora biti original dostavljen v sprejemno pisarno fizioterapije na zgornji naslov, v nasprotnem primeru je prvi termin neveljaven. Termina predhodno ni mogoče rezervirati.

Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam.

TRIAŽA DELOVNEGA NALOGA ZA FIZIOTERAPIJO

V naši ustanovi se izvaja triaža napotne listine, v treh dneh po njenem prejemu. V primeru, da se stopnja nujnosti, ki je navedena na napotni listini in stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži.

ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve.

To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti HITRO in REDNO.

Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik). V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki.

Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Delovni nalog preneha veljati.

ČAKALNA DOBA:
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je:

zelo hitro - 14 dni, hitro - 3 mesece, redno - 6 mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen).

Na spletni strani NIJZ so objavljeni prvi prosti termini izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

V primeru, da vaša fizioterapevtska obravnava ne zagotavlja čakalnih dob znotraj dopustnih, vam predlagamo izvedbo zdravstvene fizioterapevtske storitve pri drugem izvajalcu, ki zagotavlja čakalno dobo znotraj najdaljših dopustnih čakalnih dob. V kolikor se želite kljub temu vpisati pri nas, se strinjate s preseganjem najdaljše dopustne čakalne dobe.

PROGRAM DELA:
Zavarovancem nudimo storitve v obsegu in na način kot jih določajo Pravila ZZZS, predpiše pa jih izbrani zdravnik ali zdravnik specialist.

OPOZORILO
Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti pričakujemo, da na terapijo prihajate točno in redno ter da s seboj prinesete kartico zdravstvenega zavarovanja. Vsako morebitno odsotnost sporočite osebno ali po telefonu. Hvala!

IZVAJALCI SPECIALNIH FIZIOTERAPEVTSKIH OBRAVNAV

4.1 Manualna terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema
Ime in priimek Enota
Simona Cuderman Oblak, dipl. fiziot. Fizioterapija ZD Cerklje

4.4  Nevrofizioterapija odraslih
Ime in priimek Enota
Anja Gantar Filipič, dipl. fiziot. Fizioterapija ZD Cerklje