Dejavnosti

NASLOV:
FIZIOTERAPIJA ZD Cerklje
Slovenska cesta 28
4207 Cerklje na Gorenjskem

TELEFON:
(04 )20 12 375

E-NASLOV:
fth.cerklje@zd-kranj.si

V primeru, ko se na fizioterapijo želite prijaviti in rezervirati termin preko e-pošte vas prosimo, da priložite skeniran delovni nalog z obeh strani. Nato pa v roku 5 delovnih dni prinesite ali pošljite original delovni nalog v sprejemno pisarno fizioterapije na zgornji naslov. V kolikor original delovnega naloga ne bomo prejeli, vas bomo izključili iz čakalnega seznama.

ORDINACIJSKI ČAS:
FIZIOTERAPIJA ZD CERKLJE

ČAS NAROČANJA IN INFORMACIJE:
- osebno z delovnim nalogom: pon., torek, sreda in četrtek: od 12:30 do 13:30 

- delovni nalog oddajte v nabiralnik, nato pa v času naročanja pokličite na telefon: (04 )20 12 375

Prosimo vas, da na delovnem nalogu preverite točen zapis vaše telefonske številke in ga predložite v predpisanem roku.

OPOZORILO
Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti pričakujemo, da na terapijo prihajate točno in redno ter da s seboj prinesete kartico zdravstvenega zavarovanja. Vsako morebitno odsotnost sporočite osebno ali po telefonu. Hvala!

PROGRAM DELA:
Zavarovancem nudimo storitve v obsegu in na način kot jih določajo Pravila ZZZS, predpiše pa jih izbrani zdravnik ali zdravnik specialist.