NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Duševno zdravje otrok in mladostnikov

Čuječnost - kratke vaje za otroke 
Neobsojajoče opazovanje lastnih misli, čustev in telesnih občutkov pomembno pripomore k učinkovitemu spoprijemanju s stresom. Otroci so v svojem bistvu že sicer bolj čuječi kot odrasli, z usmerjenimi vajami pa lahko to njihovo sposobnost še dodatno negujemo in jo okrepimo - z zavedanjem, da dolgotrajno doživljanje stresa pomembno oslabi zmožnosti učenja in zdravega razvoja.  
Pričujoča spletna publikacija ni psihoterapevtski vodič, temveč je osnovana na konceptu psihoedukacije, ki je dobrodošlo dopolnilo ali obogatitev prizadevanj za celostno krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Čeprav ni nadomestilo za »terapijo«, ima lahko terapevtske učinke. 
Delo, dostopno na povezavi, sta v slovenski jezik prevedli in priredili psihologinji Centra za krepitev zdravja Tina Rehberger in Maruša Pfajfar ob sodelovanju študentke psihologije Barbare Novak.Brezplačna publikacija je predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Dovoljena je izključno osebna uporaba v nekomercialne namene, ob navedbi avtorstva.