Dejavnosti

Promocija ustnega zdravja otrok in mladostnikov

Preventiva bolezni zob in ustne votline je nepogrešljiv, a dostikrat spregledan del zdravstvene dejavnosti. Strokovni delavci s področja preventivne zobozdravstvene dejavnosti se zato trudimo, da čim bolj aktivno pripomoremo k aktivni krepitvi ustnega zdravja vseh starostnih skupin v regiji.
                                                
Izvajamo individualne delavnice pravilne ustne higiene, na katere se lahko naročite z napotnico vašega izbranega zobozdravnika. Izvajamo jih v popoldanskem in večernem času in se vam glede točnega termina zato lahko individualno prilagajamo. Delavnice izvajamo po načelu mednarodno priznanega individualnega treninga oralne profilakse.

V okvir preventivne dejavnosti poskušamo zajeti predvsem otroke in mladostnike čim širšega starostnega razpona. Že v starosti enega in treh let zanje, predvsem pa za njihove starše, pripravljamo skupinsko organizirana predavanja in praktične demonstracije pravilne tehnike čiščenja zobkov. Starši so nanje vabljeni skladno z registrom rojstev, predšolske otroke pa poleg tega nekajkrat letno obiščemo tudi v vrtcu, kjer se z njimi pogovarjamo o načelih dobre skrbi za ustno zdravje.

Organiziramo predavanja iz zobozdravstvene vzgoje v prvih, četrtih in osmih razredih osnovnih šol, kjer se enkrat letno z učenci pogovorimo o štirih stebrih zdravega zoba - pravilni higieni, zdravi prehrani, modrostih sladkanja in rednih obiskih zobozdravnika. Z dijaki drugih letnikov srednjih šol se enkrat letno pogovorimo o boleznih obzobnih tkiv in vplivu razvad na ustno zdravje.

V nižji stopnji osnovnih šol v vseh razredih izvajamo mesečno kontrolo plaka in učenje tehnike ščetkanja zob, s čimer otroke navajamo na samostojno izvajanje pravilne ustne higiene. Sočasno jih ob vključujemo tudi v nacionalno akcijo Čisti zobje ob zdravi prehrani, kjer na letni ravni s priznanji za čiste zobke lahko tekmujejo za praktične nagrade.

V sodelovanju z regijskimi osnovnimi šolami se z najrazličnejšimi preventivnimi vsebinami udeležujemo tudi roditeljskih sestankov, srečanj za starše in nacionalnih projektov (naravoslovni dnevi, projekt Tradicionalni slovenski zajtrk,...).
Zaradi epidemiološke situacije v povezavi z boleznijo COVID-19 in vmesne prekinitve izvajanja preventivne dejavnosti program poteka do nadaljnjega v prilagojeni obliki.

KONTAKT:

Barbara Zmerzlikar
barbara.zmerzlikar@zd-kranj.si
04/20 82 422