NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Razvojna ambulanta Kranj

RAZVOJNA AMBULANTA

ZDRAVNIK 
KOVAČ Andreja, dr. med. spec. pediatrije

NAVODILA ZA OBISK V RAZVOJNI AMBULANTI:
Napotnico za pregled naj starši prinesejo osebno ali pošljejo po pošti na:

Naslov:
Zdravstveni dom Kranj,
Razvojna ambulanta Kranj,
Gosposvetska 9,
4000 Kranj

E-naslov za naročanje na prvi ali kontrolni pregled pri zdravnici: razvojna.ambulanta@zd-kranj.si

Na prvi obisk s seboj prinesite vse otrokove izvide.  Materinsko knjižico, otrokovo in materino odpustnico iz porodnišnice, morebitne druge izvide, ki se tičejo zdravljenja pred porodom, poroda in obdobja po porodu (izvide neonatalnega oddelka, Pediatrične klinike, okulista, audiologa in/ali drugih specialistov).
Na kontrolni obisk prinesite morebitne nove izvide drugih specialistov.

O terminu pregleda boste obveščeni 14 dni pred predvidenim datumom. 

INFORMACIJE
(04) 20 82 203

ZDRAVNIKI RAZVOJNE AMBULANTE ZD KRANJ

GOSPOSVETSKA ULICA 9, 4000 KRANJ
TEL.ŠT.: 04/208-22-03

E-naslov: razvojna.ambulanta@zd-kranj.si
Medicinske sestre v ambulantah:
Marjetka Anderle, dipl.m.s.
Janja Celec, dipl.m.s.
Nina Luskovec, sms
Špela Urbanc, sms

1.   Andreja KOVAČ, dr. med., spec. pediatrije
 • PON: 12:45 - 19:45
 • TOR: RA Škofja Loka: 7:45 - 14:15
 • SRE: RA Škofja Loka: 12:45 - 19:45
 • ČET: 7:15 - 14:15
 • PET: /
2.   Urška SIMONIŠEK, dr. med., spec. pediatrije
 • PON: 7:15 – 14:15
 • TOR: 7:15 – 14:15
 • SRE: 7:15 – 14:15
 • ČET: vsak 1.,3.,5. v mesecu RA Kranj: 7:15 – 14:15
         vsak 2.,4. četrtek v mesecu RA Jesenice: 7:45 – 14:15                                                                
 • PET: RA Jesenice: 7:45 - 14:15
3.   Edita JUSIĆ, dr. med., spec. pediatrije
 • PON: 12:45 - 19:45
 • TOR: 7:15 - 14:15
4.   Tanja LOBODA, dr. med., spec. pediatrije
 • PO DOGOVORU

DELOVNI TERAPEVTI RAZVOJNE AMBULANTE ZD KRANJ
TEL.ŠT.: 04/208-22-03

1.   Manca Bizjak, dipl. del. ter., RNO
 • PON: 6:45 – 14:15 (Gosposvetska ulica 9)
 • TOR: 12:00 – 19:30 (Gosposvetska ulica 9)
 • SRE:   6:45 - 14:15   (vsako 1.,3.,5. sredo v mesecu/ Gosposvetska ulica 9 )
          12:00 - 19:30    (vsako 2.,4. sredo v mesecu/ Gosposvetska ulica 9)
 • ČET:   6:45 - 14:15    (Gosposvetska ulica 9)
 • PET: 6:45 - 14.15 (Gosposvetska ulica 9)
2.   Polona Podobnik, dipl. del. ter.
 • PON: 6:45 – 14:15 (Gosposvetska ulica 9)
 • SRE: 12:00 – 19:30 (Gosposvetska ulica 9)
 • ČET: 12:00 – 19:30 (Gosposvetska ulica 9)
 • PET: 6:45 – 14:15 (Gosposvetska ulica 9)
 • Ob TORKIH dela v Vrtcu Škofja Loka
3.   Špela Debevec, dipl. del. ter., RNO - NA DALJŠI ODSOTNOSTI

4.   Neža Mandelc, dipl. del. ter.
 • PON:  12:00 - 19:30    (Gosposvetska ulica 9)
 • TOR:  12:00 - 19:30    (vsak 1.,3.,5 torek v mesecu/ Gosposvetska ulica 9)
            6:45 - 14:15    (vsak 2.,4. torek v mesecu/ Gosposvetska ulica 9)
 • SRE:   6:45 - 14:15    (Gosposvetska ulica 9)
 • ČET:  6:45 - 14:15    (Gosposvetska ulica 9)
 • PET:  6:45 - 14:15    (Gosposvetska ulica 9)

NEVROFIZIOTERAPEVTI RAZVOJNE AMBULANTE ZD KRANJ
TEL.ŠT.: 04/208-22-03

1.   Andreja Lapanja, dipl. fiziot., RNO, andreja.lapanja@zd-kranj.si
 • PON: 12:00 – 19:30 (Gosposvetska ulica 9)
 • TOR: 6:45 – 14:15 (Bleiweisova cesta 30)
 • SRE: 6:45 – 14:15 (Bleiweisova cesta 30)
 • ČET: 6:45 – 14:15 (Bleiweisova cesta 30)
 • PET: 6:45 – 14:15 (Bleiweisova cesta 30) 
2.   Urška Bizjan, dipl. fiziot., RNO
 • PON: 6:45 – 14:14 (Bleiweisova cesta 30)
 • TOR: 12:00 – 19:00 (Gosposvetska ulica 9)
 • SRE: 6:45 – 14:15 (Bleiweisova cesta 30)
 • ČET: 6:45 – 14:15 (Gosposvetska ulica 9)
 • PET: 6:45 – 14:15 (Gosposvetska ulica 9)
3.   Nina Bregar Ribnikar, dipl. fiziot., RNO - NA DALJŠI ODSOTNOSTI

4.   Sandra Van Bakel Demšar, dipl. fiziot., RNO
 • PON: RA Radovljica: 6:45 - 14:15
 • TOR: 6.45 – 14.15 (Gosposvetska ulica 9)
 • SRE: RA Radovljica: 12:00 - 19:30
 • ČET: 12:00 – 19:30 (Gosposvetska ulica 9)
 • PET: RA Radovljica: 6:45 - 14:15
5.   Iva Vaner, mag. fiziot., RNO
 • PON: 12:00 – 19:30 (Bleiweisova cesta 30)
 • TOR: 6.45 – 14.15 (Bleiweisova cesta 30)
 • SRE:    12:00 - 19:30 (1.,3.,5. sreda v mesecu/ Gosposvetska ulica 9) 
             6:45 - 14.15 (2.,4. sreda v mesecu/ Gosposvetska ulica 9)
 • ČET: 6:45 – 14:15 (Gosposvetska ulica 9)
 • PET: 6.45 – 14.15 (Bleiweisova cesta 30)
6.   Larisa Dolenc, dipl. fiziot. - NA DALJŠI ODSOTNOSTI

7.   Brigita Zakotnik, dipl. fiziot
 • PON: 7:00 - 15:00 (Gosposvetska ulica 9)
 • TOR: RA Škofja Loka: 11:30 - 19:30
 • SRE: 11:30 - 19:30 (Gosposvetska ulica 9)
 • ČET: 7:00 - 15:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • PET: RA Škofja Loka (6:00 - 14:00)
8.   Sara Jaklič, dipl. fiziot.
 • PON: 12:30 - 20:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • SRE: 6:00 - 13:30 (Gosposvetska ulica 9)
 • ČET: 6:00 - 13:30 (Bleiweisova cesta 30)
 • Ob TORKIH in PETKIH dela terapevtka na OŠ Jela Janežiča Škofja Loka

Vse obravnave specialnih pedagoginj, psihologinj, logopedinj in socialnih delavk potekajo v novih prostorih Razvojne ambulante na Bleiweisovi cesti 30 (1. nadstropje v Centru Gorenjska).

NAROČANJE, ODPOVEDI TERMINOV IN DODATNE INFORMACIJE (od ponedeljka do petka med 7. in 13. uro) za specialne pedagoginje, psihologinje, logopedinje in socialne delavke:

Odgovorna oseba za naročanje: Nina Luskovec, med. sestra

Tel. št.: 04/2082-188
E-naslov: razvojna.amb.kranj@zd-kranj.si

LOGOPEDI RAZVOJNE AMBULANTE ZD KRANJ
TEL.ŠT.: 04/208-21-88
E-naslov: razvojna.amb.kranj@zd-kranj.si
Odgovorna oseba za naročanje: Nina Luskovec, med. sestra

1.   Ana Mlinarič, mag.prof.logop. in surdoped., RNO – NA DALJŠI ODSOTNOSTI

2.   Eva Baloh, mag.prof.logop. in surdoped., RNO
 • ČET: RA Radovljica: 11:30 - 18:30
 • PET: RA Radovljica: 7:00 - 14:00 ali delo v RO vrtca Jesenice (1x/14 dni)
 • V PONEDELJEK, TOREK, SREDO logopedinja kroži v okviru specializacije
3.   Marika Ravnik, mag.prof.logop. in surdoped.
 • PON: 7:00 – 14:00
 • TOR: 7:00 – 14:00
 • SRE: 7:00 – 14:00
 • ČET: RA Jesenice: 11:00 - 18:00
 • PET: RA Jesenice: 7:00 - 14:00
4.    Maša Novak, mag. prof. logop. in surdoped. - NA DALJŠI ODSOTNOSTI


PSIHOLOGI RAZVOJNE AMBULANTE ZD KRANJ
TEL.ŠT.: 04/208-21-88
E-naslov: razvojna.amb.kranj@zd-kranj.si
Odgovorna oseba za naročanje: Nina Luskovec, med. sestra

1.   Neža Ajdišek, uni. dipl. psih.
 • TOR 7:00 – 14:00 (vsak 1.,2,3. torek na Bleiweisovi cesta 30/vsak zadnji delovni torek v mesecu RA Jesenice)
 • V PONEDELJEK, SREDO, ČETRTEK in PETEK psihologinja kroži v okviru specializacije.
2.  Staša Bratina Mezeg, univ. dipl. psih.
 • PET: 7:15 – 14:15 ( vsak 1.,2.,3. RA Škofja Loka/vsak 4.,5. Bleiweisova cesta 30 )
 • V PONEDELJEK, TOREK, SREDO in ČETRTEK psihologinja kroži v okviru specializacije.
3.  Lea Vegel, mag. psih.
 • PON: 11:00 – 18:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • TOR: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • SRE: 7:00 – 14:00 (RA Jesenice/Bleiweisova cesta 30)
 • ČET: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • PET: RA Radovljica: 7:00 - 14:00

SPECIALNI PEDAGOGI RAZVOJNE AMBULANTE ZD KRANJ
Tel.št.: 04/208-21-88
E-naslov: razvojna.amb.kranj@zd-kranj.si
Odgovorna oseba za naročanje: Nina Luskovec, med. sestra

1.   Eva Krampl, mag.prof.spec. in reh.ped.
 • PON: RA Škofja Loka: 11:00 – 18:00
 • TOR: 11:00 - 18:00 ( Bleiweisova cesta 30)
 • SRE: RA Škofja Loka: 7:00 - 14:00
 • ČET: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • PET: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
2.   Vita Peharc, mag.prof.spec. in reh.ped.
 • PON: 11:00 - 18:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • TOR: 11.00 – 18:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • SRE: RA Radovljica: 7:00 - 14:00
 • ČET: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • PET: RA Radovljica: 7:00 - 14:00
3.   Neža Pirih Zupan, mag. prof. spec. in reh. ped.
 • PON: 7:00 - 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • TOR: RA Jesenice: 7:00 - 14:00
 • SRE: RA Jesenice: 7:00 - 14:00
 • ČET: 11:00 - 18:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • PET: 7:00 - 14:00 (Bleiweisova cesta 30)

SOCIALNI DELAVCI RAZVOJNE AMBULANTE ZD KRANJ
Tel.št.: 04/208-21-88
E-naslov: razvojna.amb.kranj@zd-kranj.si

1.   Stanka Celar, univ. dipl. soc. del.
 • PON: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • TOR: RA Škofja Loka: 11:00 - 18:00
 • SRE: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • ČET: RA Škofja Loka: 7:00 - 14:00
 • PET: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
2.   Klara Ravnihar, univ. dipl.soc.del.
 • PON: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • TOR: RA Jesenice: 7:00 - 14:00
 • SRE: RA Jesenice: 7:00 - 14:00
 • ČET: 11:00 – 18:00 (Bleiweisova cesta 30)
 • PET: 7:00 – 14:00 (Bleiweisova cesta 30)
3.   Barbara Vehovec, univ. dipl. soc. del.
 • PON: RA Radovljica: 11:00 - 16:30
 • TOR: 7:15 – 12:45 (Bleiweisova cesta 30)
 • SRE: 7:15 – 12:45 (Bleiweisova cesta 30)
 • ČET: RA Radovljica: 7:15 - 12:45
 • PET: 7:15 – 12:45 (Bleiweisova cesta 30)