OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna zobozdravstvena pomoč: 04 2082 418
Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

NAJBOLJ POGOSTE OPRAVKE PRI ZDRAVNIKU LAHKO POKLIKATE KAR OD DOMA!

11. junij 2022

RECEPTI, NAPOTNICE, »BOLNIŠKE« ODSLEJ (TUDI) ELEKTRONSKO! E-POŠTA JE UKINJENA!
Zdravstveni dom Kranj je uvedel aplikacijo Gospodar zdravja, s katero pacienti hitro in enostavno naročajo recepte, napotnice, bolniške staleže ali opravijo e-posvet s svojim družinskim zdravnikom. Aplikacija je uporabniško prijazna in enostavna, za dostop je potrebna le številka zdravstvene kartice. Pacient bo povezavo do e-storitev našel na ordinacijskem času svojega zdravnika, klasična elektronska pošta pa je s koncem maja ukinjena. Telefonsko naročanje na pregled in osebni obisk pri zdravniku pa seveda ostajata glavna oblika komunikacije.

ZD Kranj, eden največjih ZD-jev v Sloveniji in daleč največji na Gorenjskem, težak za slabo polovico preostalega gorenjskega osnovnega zdravstva, prehaja na digitalno servisiranje najbolj pogostih zdravstvenih storitev. Pomembno je poudariti, da je nov način le dopolnilen in ne pomeni poseganja v najpomembnejšo komunikacijo - fizičen stik med zdravnikom in pacientom – to je osebno in telefonsko komuniciranje. Pacienti, ki ne uporabljajo digitalnih poti, bodo do zdravnika še vedno dostopali tako kot doslej. Obenem nov način omogoča, da digitalne storitve namesto njih opravijo njihovi bližnji.

PRAKTIČNO VSE UREDITE LE S KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Aplikacija Gospodar zdravja je dostopna vsakomur z računalnikom in mobilnim telefonom. Pacient ali njegov svojec bo na enostaven način, brez zapletenih prijav, zgolj z navajanjem številke svoje zdravstvene kartice, postoril vrsto opravkov, ki so doslej zahtevali dragocen čas na obeh straneh. Gre za štiri storitve. Naročanje receptov in medicinsko tehničnih pripomočkov, dogovor o napotnicah za specialistične preglede, urejanje bolniškega staleža. Izjema je le elektronski posvet z zdravnikom, kjer je zaradi zaupnosti potrebno opraviti registracijo, s katero pridobite uporabniško ime in geslo.

Aplikacija omogoča tudi naročanje na preglede, vendar pa bo obseg te storitve odvisen od vsakega zdravnika posebej – predvidoma ali vsaj sprva bo na tak način na razpolago le manjši del zdravnikovega urnika. Tu ostaja pravila, da se tovrstno naročanje primarno opravi telefonsko preko medicinske sestre.

Pomembna posledica nove aplikacije je ukinitev elektronske pošte, doslej zelo pomembnega kanala za naročanje. Ukinjena bo po prvem tednu delovanja nove aplikacije – zadnji dan bo petek 27. maja. Posledično bo več časa ostalo prav za telefonsko naročanje.

Kako do e-storitve? Pacient jo bo preprosto priklikal na aplikaciji, vidno izpostavljeni na spletnem urniku svojega zdravnika, ki ga bo tako kot doslej poiskal med ordinacijskimi časi naših zdravnikov. Sprememba ni majhna - prej ali slej se bo z njo soočilo 92.000 ljudi, kolikor jih ZD Kranj pokriva v mestni občini Kranj skupaj s prebivalstvom v peterici sosednjih občin Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem, povsod kjer skrbimo za primarno zdravstveno mrežo, hrbtenico javnega družbenega standarda.
Cilj je jasen - poenostavitev dostopa do zdravstvenih storitev. Opcije, ki bodo na voljo – recepti za zdravila, napotnice za specialistične preglede, bolniški staleži, e-posvet - so v večini primerov ponavljajoči oziroma periodični dogodki, ki po nepotrebnem zahtevajo administrativno obremenitev zdravnika in medicinske sestre, kar gre na koncu na škodo (prav zaradi sistemskega administriranja) že tako skromno odmerjenega časa za paciente.
V širšem kontekstu pomanjkanja družinskih zdravnikov bo ZD Kranj s prehodom na aplikacijo Gospodar zdravja prispeval svoj delež k iskanju notranjih rezerv in posledično k izboljšanju sistema, ki potrebuje vrsto reform. Čeprav gre le za začetek, za prvo črko v dolgem procesu oz besedi – torej D – digitalizacije nekaterih storitev v zdravstvenih domovih.
Podobno aplikacijo z enakimi možnostmi uvajajo tudi drugi zdravstveni domovi na Gorenjskem, ki delujejo v sistemu Osnovnega zdravstva Gorenjske. Ta hip so najdlje oziroma od tega tedna naprej Kranju za petami na Jesenicah, kjer so bili doslej tako rekoč prvi! Aplikacijo Do.Zdravnika.Si so zagnali v aprilu, razlika z Gospodarjem zdravja je v tem, da je za vse možnosti najprej potrebno opraviti registracijo.

« nazaj na seznam