OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna zobozdravstvena pomoč: 04 2082 418
Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

NAŠA ZAPOSLENA PREJEMNICA ZLATEGA ZNAKA ZBORNICE-ZVEZE

12. maj 2024

Zbornica-Zveza je na slavnostni akademiji simpozija ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester podelila tudi zlate znake, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo.

Med prejemniki je tudi JANA LAVTIŽAR, vodja Centra za krepitev zdravja Kranj.

UTEMELJITEV PRIZNANJA
Jana Lavtižar, mag. zdr. nege
je karierno pot gradila v prepletu različnih vlog. V Splošni bolnišnici Jesenice kot odgovorna oddelčna medicinska sestra, pedagoška medicinska sestra, glavna medicinska sestra in vodja v enoti za obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom. Bila je članica več projektnih skupin. Pridobila je specialna znanja različnih področij. Široko paleto znanj in izkušenj je nadgrajevala v Zdravstvenem domu Kranj. V času pandemije covida-19 so v luči humanega in etičnega pristopa do pacientov izstopali njeni inovativni organizacijski in strokovni pristopi v primarni zdravstveni dejavnosti in v socialno varstvenih zavodih. Danes je njeno delo prepoznano in medijsko odmevno na področju promocije zdravja in preventive na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. V zdravstvenem domu ob vodenju Centra za krepitev zdravja koordinira tudi celotno preventivno dejavnost, aktivno sodeluje z društvi, občinami, delovnimi organizacijami ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Za kakovostno profesionalno delo je leta 2010 prejela srebrni znak DMSBZT Gorenjske, leta 2020 spominski znak Vlade republike Slovenije za požrtvovalnost v boju proti covidu-19. Izkušnje, znanja in dognanja povezuje s pedagoško–andragoškim delom. Raziskovalna dela je predstavila doma in v tujini. Prispevek o higieni rok je bil kot primer dobre prakse prepoznan v okviru globalnega programa Clean Care is Safer Care (Univerzitetna bolnišnica Ženeva). Njena bibliografija obsega 45 enot. Na strokovni in delovni poti jo odlikujejo delovne, managerske in vodstvene sposobnosti ter human pristop do pacientov in sodelavcev. S predanostjo poklicu, profesionalnostjo, izvirnostjo, kreativnostjo, empatijo in spodbujanjem dobrih medsebojnih odnosov je Jana Lavtižar pridobila zaupanje in spoštovanje pacientov in sodelavcev v zdravstvenih zavodih ter »poskrbela« za prepoznavnost zdravstvene nege tudi »izven zidov« ustanov.

Zbornica – Zveza podeljuje Priznanje ZLATI ZNAK članom, ki na svojem strokovnem področju dosegajo pomembne dosežke, prispevajo k prepoznavnosti poklica in sodelujejo pri razvoju in delovanju Zbornice – Zveze. 


PREJEMNIKI PRIZNANJ: Zlati znaki za pomembne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo.
FOTOGRAFIJA: Zbornica - Zveza

SODELAVKI JANI LAVTIŽAR ISKRENO ČESTITAMO!

« nazaj na seznam