Obvestila

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

Dopis za kritično infratstrukturo in Prednostne skupine iz Nacionalne strategije cepljenja VI

28. april 2021

Spoštovani!

22. 04. 2021 je Ministrstvo za zdravje izdalo prenovljeno Nacionalno strategijo za cepljenje VI (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Cepljenje/Nacionalna-strategija-cepljenja-V.pdf), ki je ponovno opredelila prednostne skupine za cepljenje (priloga 6.).

23. 04. 2021 je NIJZ na podlagi strategije izdal Priporočila za cepljenje proti COVID-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf). Iz priporočil je razvidno, da so za prednostno cepljenje skupin do vključno šeste prednostne skupine namenjena vektorska cepiva (proizvajalca AstraZeneca in Janssen). Seznam sektorjev kritične infrastrukture izhaja iz 4. člena Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 - Sektorji kritične infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov).

Na cepljenje se lahko osebe prijavijo preko svojih osebnih zdravnikov, vpis je z ZD Kranj možen na spletni strani https://cepljenje.ozg.si ali preko delodajalca v primeru, da je oseba zaposlena v poklicni skupini, ki je v strategiji cepljenja predvidena za prednostno cepljenje. Delodajalec poklicev za prednostno cepljenje pripravi seznam zaposlenih, ki se želijo cepiti. Za prednostno cepljenje kritične infrastrukture lahko naročamo le vektorska cepiva (AstraZeneca ali Janssen). Priporočamo, da se zaposleni, starejši od 50 let ali posebni ranljivi kronični bolniki, za cepljenje prijavijo pri svojih osebnih zdravnikih, (za ZD Kranj velja na https://cepljenje.ozg.si), kjer bodo lahko prejeli cepiva mRNA (Pfizer ali Moderna).

Seznam zaposlenih naj vsebuje:

-          Ime in priimek

-          Številka kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ)

-          Telefonska številka GSM za obveščanje

-          Ali je prebolel COVID19 in datum okužbe (prebolevniki ne smejo dobiti cepiva Janssen)


kartica
 

Sezname pošljite na naslov Cepljenje.Infrastruktura@zd-kranj.si.

Za osebe, ki spadajo v sedmo prednostno skupino (zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam) cepiva še ne moremo naročiti, lahko pa zbiramo seznam, da bomo izvedli cepljenje takoj, ko bo to možno.

 

         ZD Kranj, cepilni center

Lilijana Gantar Žura, dr.med., spec

                  direktorica

 

Priloga: Prednostne skupine za cepljenje iz Nacionalne strategije cepljenja VI. (22.04.2021):

 

1.       zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ,

2.       osebe stare 70 let in več; posebej ranljivi kronični bolniki* ne glede na starost in starši oziroma skrbniki posebej ranljivih kronično bolnih otrok,

3.       diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU; tuji diplomatski predstavniki v RS; pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje in pripadniki Policije, ki odhajajo na mirovne civilne misije na tuje; udeleženci Olimpijskih in Paraolimpijskih iger,

4.       osebe, stare 60 let in več; kronični bolniki, stari od 18 do 59 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov); osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki so neposredno vključeni v izvedbo pri maturi in še niso bili cepljeni,

5.       Predsednik RS in Urad Predsednika republike, poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in Urad predsednika Vlade RS, Ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS in pravosodnega sistema, Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski, ki še niso bili cepljeni,

6.       osebe, stare 50 let in več; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni; zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture, v skladu z zakonodajo s tega področja,

7.       zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

« nazaj na seznam