Obvestila

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

Nadgradnja preventivnih programov

19. oktober 2018

Spoštovani obiskovalci,
želimo si, da bi Zdravstveni dom Kranj postal prostor, kamor bi radi in z veseljem prišli tudi takrat, ko niste nujno bolni in bi se z nami namesto o bolezni pogovorili tudi o ohranjanju in krepitvi vašega zdravja. Ker se zavedamo, da je dosega takega cilja tek na dolge proge, kjer je potrebno veliko vzpodbude, smo pozimi 2018 uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za zdravje za izvajanje operacije Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Skupna vrednost projekta v obdobju 2018-2019 znaša 754.729,63 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

  

V okviru operacije smo že ustanovili Strokovno skupino zdravstvenega doma za preventivo ter Koordinativna tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in odraslih. V mesecu juniju smo se z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter drugimi deležniki v regiji povezali tudi v Lokalno skupino za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Z jesenjo bomo pri teh deležnikih vzpostavili odprta vrata za zdravje - informacijske točke, namenjene svetovanju o vašem zdravju, v sodelovanu z njimi pa že pripravljamo Lokalni katalog informacij za krepitev zdravja.
Ustanovili smo tudi integriran Center za krepitev zdravja, ki bo združeval različne strokovnjake s področja ohranjanja in krepitve zdravja - psihologe, dietetike, kineziologe, fizioterapevte, medicinske sestre, zdravnike. Vabimo vas, da si na podstrani Centra preberete nabor delavnic, ki jih ti sodelavci od jeseni dalje izvajajo tako v zdravstvenem domu kot v lokalni skupnosti, blizu vam.
V mesecu maju in juniju smo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje dodatno izobrazili tudi vse zaposlene na področju patronažne obravnave, kjer bodo naše strokovne delavke svojo pozornost lahko v prihodnje izdatneje namenile obravnavi poporodne depresije, dejavnikom ranljivosti družine in neposrednemu stiku z okoljem, ki ga obiskujejo. Od 1. septembra dalje imajo pri svojem delu podporo medkulturnega mediatorja - tolmača, ki se bo lahko vključeval tudi v druge nemedikamentozne obravnave.
V jeseni pričenjamo tudi z nadgrajenimi sistematskimi pregledi otrok in mladostnikov. Z namenom zgodnjega odkrivanja in preprečevanja zapletov, povezanih z debelostjo, bodo pediater iz šolskega dispanzerja in njegovi sodelavci iz Centra za krepitev zdravja izvajali poglobljeno družinsko obravnavo debelosti pri tretješolcih in šestošolcih izbranih šol.
Do konca decembra 2019, ko projektne aktivnosti tečejo, ostajajo temeljni cilji poleg že omenjenih tudi vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi teh skupin in zmanjševaje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.
Zavedamo se, da smo tu za vas. Ne samo v obdobju bolezni, ampak tudi v obdobju, ko ste še dovolj pri močeh, da lahko v svoje zdravje investirate za v naprej. Z veseljem smo in bomo vaš partner pri tem tudi v prihodnje!

Lilijana Gantar Žura, dr. med., spec. spl. in urg. med.,
direktorica OZG OE ZD Kranj

Tatjana Kitić Jaklič, dr. med., spec. druž. med.,
vodja Strokovne skupine OZG OE ZD Kranj za preventivo in vodja ambulant družinske medicine OZG OE ZD Kranj

Jošt Torkar, univ.dipl.soc.del., dipl.zn.
vodja projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj in vodja Centra za krepitev zdravja ZD Kranj

« nazaj na seznam