Obvestila

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

PCT POGOJI ZA VSTOP V ZD - NUJNI PRIMERI IN IZJEME

1. september 2021

PROTOKOL VSTOPANJA V ZD KRANJ

Osebju na triaži ob vhodu izkažete izpolnjevanje enega od PCT pogojev. Izjema so mlajši od 12 let in njihovi spremljevalci ter odrasle osebe, ki niso sposobne skrbeti zase. 

Navedli boste ali je obisk v ambulanti, dispanzerju dogovorjen. Če ni, se vstop zavrne in prosi za dogovor. 

Izmerili boste telesno temperaturo. V primeru, da je povišana, se vstop zavrne. Napotili vas bodo po nasvet k osebnemu zdravniku, če ta ne dela pa v dežurno ambulanto.


VSTOP BREZ POGOJA PCT

Gre za primere nujnih zdravstvenih storitev, vse izjeme oz nujni primeri so našteti spodaj. 

Obvezno izpolnete epidemiološki vprašalnik, v primeru, da je pozitiven, se vstop zavrne. Napotili vas bodo po nasvet k osebnemu zdravniku, če ta ne dela pa v dežurno ambulanto. 

NUJNE ZDRAVSTVENE STORITVE (IZJEME ZA VSTOP BREZ PCT POGOJA)

-        nujna medicinska ali zobozdravstvena pomoč, nujno zdravljenje, neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve

-        zdravstveno varstvo otrok

-        zdravstveno varstvo ogroženih skupin

-        zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«

-        zdravstveni pregledi žensk v zvezi z nosečnostjo

-        zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo,
nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane
plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti

-        zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z
nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov

-        obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa

-        zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim
osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov

-        patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih

-        radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi

-        vsi reševalni prevozi

-        storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci

-        na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve

« nazaj na seznam