Obvestila

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

POTRDILA COVID-19

1. julij 2021

PCT POTRDILA - DOKAZI O PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJU, TESTIRANJUPCT POTRDILO O PREBOLEVNOSTI
- potem ko prebolevnost vaš osebni zdravnik ustrezno evidentira, potrdilo lahko natisnete sami preko portala zVEM

PCT POTRDILO O CEPLJENJU PROTI COVIDU-19
- dobite ga brezplačno v cepilnem centru v kranjski vojašnici, sami ga natisnete preko portala zVEM

PCT POTRDILO O NEGATIVNEM PCR TESTU 
- dobite tudi domov po pošti v treh delovnih dneh 

Vsa PCT potrdila (izjema je potrdilo o prebolevnosti brez PCR testa, ki ga izda zdravnik) lahko natisnete sami - preko portala zVEM https://zvem.ezdrav.si/domov. Potrebujete digitalno potrdilo, ki ga izda Upravna enota, enako veljavna so digitalna potrdila NLB, Pošte Slovenije, Halcoma.

SPLOŠNA OPREDELITEV

PCT potrdila so pogoj za dokazovanje, da smo zdravstveno varni uporabniki storitev. Potrebujemo jih za vstop v vse javne prostore (izjema so živilske trgovine), za udeležbo na kulturnih in športnih prireditvah, v prostore restavracij/gostinskih lokalov, za potovanja/prehajanja državnih mej in turistično nastanitev. 

PCT potrdilo je EU digitalno COVID potrdilo (EU DCP) oz dokaz o testiranju, cepljenju ali preboleli bolezni.

Izdaja EU DCP o testiranju in cepljenju je obvezna. Opusti se lahko v primeru nedvoumno izražene želje pacienta, da izdaje oz. izpisa EU DCP ne potrebuje.

EU DCP se izda v papirni obliki ali glede na dogovor izvajalca s pacientom v digitalni obliki. Za vsako cepljenje, rezultat testa (negativni HAGT ali PCR) ali prebolelo bolezen (po pozitivnem PCR testu) se izda ločeno potrdilo. Izpis po cepljenju ali HAGT testu izvajalec zagotavlja takoj, po pozitivnem PCR pa najkasneje v roku deset dni po pozitivnem izvidu.

« nazaj na seznam