Obvestila

Kontakt

OZG OE ZD Kranj
Gosposvetska ulica 10,
4000 Kranj

Telefon centrala: 04 2082 100
Faks: 04 2026 764
Telefon informacije: 04 2082 109

Nujna medicinska pomoč: 04 2082 110
Nujni primeri: 112
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

Prijava na cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature

17. april 2021

Prijava na cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature

 
ZD Kranj je v petek, 16.04.2021 ob 12 uri prejel dopis Ministrstva za zdravje št 181-42/2021/239 o posodobljeni Nacionalni strategiji cepljenja, katera vključuje tudi cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni. Ker se prijave zbirajo v lokalnem cepilnem centru, smo pripravili naslednja navodila za sporočanje podatkov:

Sezam zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni, sporoči cepilnemu centru srednja šola na dogovorjeni način (podobno kot ob cepljenju zaposlenih v VIZ).

Prijava maturantov poteka preko e-naslova Cepljenje.Maturant@zd-kranj.si do ponedeljka, 19.04.2021 do 12 ure, ko mora cepilni center na NIJZ naročiti dodatne količine cepiva. Zaradi varovanja občutljivih osebnih podatkov, mora prijava vsebovati:

-        Številko zdravstvenega zavarovanja (KZZ številka, navodila spodaj)

-        Starostna skupina (16-18 let ali starejši od 18 let)

-        Kontaktna številka GSM za obveščanje o terminu cepljenja

-        Srednja šola, letnik in razred

Cepilni center ZD Kranj bo cepil maturante, ki stanujejo na območju, ki ga pokriva ZD Kranj in maturante, ki imajo v ZD Kranj izbranega osebnega pediatra.

Izvedba cepljenja je predvidena v petek, 23. 04. 2021, od 8.00 dalje v športni dvorani vojašnice Kranj.

Cepljeni bodo le prijavljeni maturanti, ki bodo morali na cepilnem mestu dokazovati status maturanta s potrdilom srednje šole ali urejeno dijaško izkaznico, iz katere je razvidno, da obiskujejo zadnji letnik šolanja.

 

Direktorica OE ZD Kranj
Liljana Gantar Žura, dr. med.
spec urg. in spl. med.

 

Številka zdravstvenega zavarovanja – primer:

« nazaj na seznam