Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti SPLOŠNE APRIL 2018

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored APRIL 2018


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTI APRIL 2018