Dejavnosti

Odsotnosti in nadomeščanja

SPLOŠNE AMBULANTE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV:

Odsotnosti JANUAR 2018

ŠOLSKI DISPANZER:

Razpored JANUAR 2018


SPECIALISTIČNE AMBULANTE:

Odsotnosti SPECIALISTI JANUAR 2018